Bezit u een bewakingscamera?

3 niet te vergeten acties.

 

Zodra u als burger, overheid, onderneming, enz., één of verschillende bewakingscamera's plaatst, moet u de drie verplichtingen naleven die zijn voorzien in de «Camerawet » :

  1. Uw bewakingscamera’s aan te geven via www.aangiftesyteem.be;
  2. Een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden;
  3. Een pictogram aan te brengen aan de ingang van de bewaakte plaats.

Om u te helpen bij het uitvoeren van deze verschillende acties, heeft de AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken een brochure uitgegeven. U kan de brochure hier raadplegen!

(bron = besafe.be)