Het archief van alle nieuws die door het bestuur verstuurd is. (nog niet compleet)


Inhoud December 2012

 • Verslag ledenvergadering
 • van de burgemeester
 • mededeling van de politie met powerpoint (hier te openen)

open het document


inhoud april 2012

 • Verslag ledenvergadering
 • Speelpleintje Kleiputtenlaan
 • Interventie door buurtbewoners en follow up door politie
 • Testoproep
 • Woninginbraken voorkomen
 • Bankfraude of poging daartoe

open het document


inhoud December 2011

 • Verslag ledenvergadering 7 December 2011

open het document


inhoud april 2011

 • interview Pierre Speltincx
 • samenvatting BIN flashes

Open het document


inhoud februari 2011

 • Pensionering Pierre Speltincx
 • Bezoek aan binnenlandse zaken
 • Bezoek aan Cicant
 • Opstarten BIN Heyend
 • Inbraakpreventie
 • BIN-Heyend gadget

Open het document


inhoud December 2010

 • Verslag algemene ledenvergadering
 • Politieondersteuning
 • Diverse informatie.

Open het document


Inhoud juni 2010

 • Zorgenvrij met vakantie
 • Uw GPS
 • Advies huisbeveiliging
 • Uw auto
 • Internet criminaliteit
 • Vernieuwd bestuur

Open het document


 inhoud februari 2010

 • BIN gadget
 • Overzicht ledenaantal
 • Uitreiking moeial
 • Afscheid en verwelkoming

Open het document


inhoud november 2009

 • Algemene ledenvergadering
 • Testoproep 4 december
 • Preventietips

Open het document


Inhoud juni 2009

 • Nieuwe BIN's
 • Uitleg testoproep
 • Inbraakpreventie
 • Vakantietoezicht

Open het document


Inhoud februari 2009

 • Verslag algemene ledenvergadering
 • Technopreventief advies
 • Inbraakstatistieken
 • Oproepverloop bij inbraak
 • Taken van de wijkagent

Open het document


Inhoud november 2008

 • Uitnoging ledenvergadering met agenda
 • Algemene veiligheidstips
 • Contactgegevens bestuursleden.

Open het document


Inhoud mei 2008

 • Verklaring testbericht van 22-04-2008
 • Vakantietoezicht
 • Dag van de veiligheid.
 • Nieuwe wijkagent in Wildert
 • Preventietip van de maand
 • wat mag je al dan niet doen als je ’s nachts een indringer betrapt in je huis?
  Een vraag van een BIN lid nader uitgewerkt met hulp van de politie

Open het document


Inhoud januari 2008

 • Resultaten testoproep
 • Preventietip van de maand
 • Contactgegevens bestuur

Open het document

 


Inhoud november 2007

 • Oprichting BIN-Heyend
 • Wanneer de politie te verwittigen
 • Testbericht via telefoon
 • Contactgegevens bestuursleden

Open het document